Pii on jo alkanut harmaantua tullen värin puolesta äitiinsä Susiin