Perinnölliset selkäsairaudet

ELT,pieneläinsairauksien erikoislääkäri Anu Lappalainen, 3.10.2015 Hämeenlinnassa. Luennon tiivistelmä: Kati Hurskainen. Asiasisällön tarkastanut: EL Penita Pilve. (kuviin en vielä ole saanut käyttöoikeuksia)

Perinnölliset selkäsairaudet ja kennelliitton selkäkuvaukset
                                                               

Alkusanat:
Pyreneittenpaimenkoirilta otetaan yhä enemmän myös selästä virallisia röntgentutkimuksia. Koiria on voitu tutkia virallisesti selän osalta 1.6.2013 alkaen. Tutkimustulokset näkyvät jalostustietojärjestelmässä KoiraNetissä. Kennelliitosta voi pyytää  jo aiemmin otetuista selkäkuvista lausuntoa epävirallisena. Kuvien tulee täyttää virallisten kuvien vaatimukset ja tulos tulee näkyviin KoiraNettiin. LTV (=välimuotoinen lanne-ristinikama ”lumbosacral transitional vertebra”) ja VA (=selkärangan nikamien epämuodostumat ”vertebra anomaly”) kuvat voi ottaa jo  yksivuotiaalta virallisesti. SP ( =Spondyloosi ”spondylosis deformans”) kuvien virallinen kuvausikä on yli kaksi vuotta.

 Pyreneittenpaimenkoirilla ilmenee töpöhäntäisyyttä, häntämutkat ovat yleisiä ja aiemmin koirat on typistetty myös hännän osalta. Muualla maailmassa selkiä ei juuri tutkita. Sinänsä pyreneittenpaimenkoirat onkin aiemmin mielletty terveiksi selästään, koska hyvin harva koira oireilee sinänsä selkäänsä. Suomessa harrastavia koiria on tutkittu selistään jo ennen 2013 vuotta jolloin kennelliitto alkoi antamaan virallisia lausuntoja selkien osalta. Nyt kun virallisia tutkimuksia on tehty on selvinnyt, että muita kuin LTV 0:ksi kuvattuja koiria oli tutkituista jopa 27 % (lyhyt ja pitkäkarvaiset yhteensä). Kuvattuja koiria otoksessa oli 33 kappaletta vuosien 2013 - 2015 aikana. Niistä yhdellä oli VA1 lausunto, LTV1 lausunto kuudella ja LTV3 lausunto kolmella koiralla. Pyreneittenkoirien selkätutkimustuloksia en löytänyt jalostustietojärjestelmästä. Muita selkämuutoksia ei paimenilla ole juuri esiintynyt tilastollisesti.

Lappalaisen yllättävä viesti olikin, että jopa LTV 3 koiraa voi käyttää jalostukseen, kunhan kumppani on terve LTV0. Parempi siis käyttää tutkittuja koiria jalostustukeen ennemmin kuin tutkimattomia, vaikka toisella osapuolella olisi tulos LTV3-4. Silloin pystyy kuitenkin tietoisesti valitsemaan toiseksi osapuoleksi terveen yksilön. Tutkimustulokset eivät saa Lappalaisen mukaan olla jalostuksen hankaloittajia ja geenien vähentäjiä vaan työkaluja jalostaa ja optimoida kumppanin löytymistä. Jalostuksella ei tule tuijottaa numeroita ja kirjaimia vaan käyttää niitä työkaluina harkittuun ja eteenpäin vievään jalostustyöhön missä otetaan huomioon myös geenilinjojen säilyminen sekä autimmuuni ongelmat näin pienessä rodussa.  Vihjenuorana Lappalainen piti jalostusvalinnoissa sitä, että koira joka tuloksesta huolimatta on oireeton, on jalostuskelpoinen huomioiden yhdistelmän kokonaisuus, mutta terveeksi tutkittua koiraa joka oireilee, ei tulisi käyttää jalostukseen.


Selän normaali anatomia:
7 kaulanikamaa (C1-C7), 13 rintanikamaa (T1-T13), 7 lannenikamaa (L1-L7), (huomioi, että lanne ja rintanikamien yhteenlaskettu normaali määrä on aina 20!), 3 ristiluunnikamaa (yhteen luutuneet S1-S3 =ristiluunharjanne) sekä noin 20 häntänikamaa (6-23). On olemassa erilaisia nikamia: Rintanikamassa on okahaarakkeita ja fasettiniveliä, lannenikamissa niiden lisäksi myös poikkihaarakkeita.


Mikä on LTV?

LTV=Lumbosacral transitional vertebra eli nikama jossa on sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. Nikama ei siis osaa päättää ollako ns. possu vai ankka.


Vika on perinnöllinen ja synnynnäinen eli ruokinnalla tai hyppimisellä sitä ei voi hankkia. Esiintyvyys vaihtelee roduttain. Se voi pahimmillaan aiheuttaa varhaista lanne-ristiluuliitoksen alueen rappeutumista ja cauda-equina-oireyhtymää. Koiralla selkäydin päättyy L5 kohdalla minkä jälkeen selkäydinkanavassa on vain hermojuurta. Oireyhtymästä kärsivällä koiralla voi ilmetä oireina mm. kroonista selkäkipua, takajalkojen ontumista, myös portaiden ylösmeno ja hyppääminen aiheuttavat koiralle kipua. Vaikeissa tapauksissa voi olla myös virtsan- ja ulosteenpidätysongelmia. Jos koiralla todetaan vino lantio se saattaa altistaa toipuoleiseen lonkkanivelen kasvuhäiriöön, mitä rodussamme on ollut jonkin verran kun tutkii lonkkatuloksia vuosien varrelta.  

LTV röntgendiagnostiikkaa/tulkintaa

Lanne-ristinikamassa on paljon erilaista vaihtelua. Lievimmillään diagnosoidaan keskiharjanteen muodon mataluutta (LTV 0, rajatapaus). Vakavimmillaan on kyse nikamien määrän muutoksesta (LTV4). Koirasta tulee ottaa sekä sivukuva että selällään otettu kuva, koska vakavin LTV4 eli nikamien lukumäärä muutokset nähdään vain sivukuvasta. Keskiharjanteen poikkeamat taas nähdään parhaiten selällään otetusta kuvasta. Ulkomailla otetaan koirista usein vain selällään kuvat (esim Sveitsissä) ja silloin jää diagnosoimatta kokonaan vakavimmat nikamamuutokset. Myös ulkomaisista koirista voi halutessaan saada lausunnon Suomen Kennelliitosta kun koirasta otetaan Suomen kennelliiton ohjeiden mukaan kuvat ja lähettää ne digitalisoituna Kennelliittoon lähetteineen lausuttaviksi.

LTV0
Jalostustietokantaan eli KoiraNettiin tulee näkyviin tällöin LTV 0, mutta omistaja saa tarkemman lausunnon myös postitse, jossa saattaa olla lisätietona: LTV0, RAJATAPAUS. Tämä tarkoittaa sitä, että koiralla on hieman madaltunut keskiharjanne, mutta ei muuta muutosta. Sillä ei ole koiralle itselleen mitään käytännön merkitystä, koska ristiluunharjanne kuitenkin yhtenäinen. LTV0, RAJATAPAUS tuloksen saa myös jos esimerkiksi S1-nivel (ristiluu) on kiinnittynyt yhteen viimeisen lannenikaman L7kanssa, mutta koiralla ei ole muuta muutosta. Jos koiralla on esimerkiksi nämä molemmat, lausunnoksi tulee LTV1. Lappalainen mainitsi myös, että jos koiralla S1 nikamassa muutosta, sillä ei ole merkitystä koiralle itselleen, mutta silloin saattaa ilmetä nikamamuutoksia ylempänäkin ja olisi hyvä tarkastaa koiran koko selkäranka nikamamuutosten osalta. Vaikka koirayksilölle nämä muutokset ovat merkityksettömiä, niin jalostuksellisesti nämä ovat kuitenkin tärkeä tietolisä ja olisikin hyvä kertoa rajatapausmerkinnästä julkisesti ja ottaa se huomioon jos koiraa käytetään esimerkiksi LTV1-3 koiralle. Jos koira on puhdas LTV0, ei koiralla ole tällöin mitään muutoksia.


LTV1
Koiralla diagnosoidaan tällöin jakautunut ristiluunharjanne eli koiran ristiluun muoto ei ole ”kukonhelttamainen” sivukuvassa vaan siinä on selkeä madaltuma/jaos, joka näkyy tummempana juosteena yhtenäisen viivan sijasta selällään otetussa kuvassa. Terveellä koiralla viiva yhtenäinen vaalea koko matkalta S1-S3 nikamien osalta.

LTV 1 lausunnon voi saada myös jos koiralla on muu LIEVÄ poikkeama ristiluun rakenteessa tai useampi kuin yksi mainittava muutos LTV0 rajatapaus diagnostiikan alta.

LTV2
Koira saa lausunnon LTV2, jos sillä on symmetrinen välimuotoinen lanneristinikama. Tällöin poikkihaarake on kuvassa molemmin puolin symmetrisesti näkyvissä eikä lantio ole vino. Nikamien määrä on normaali, mutta nikamassa on piirteitä sekä lanne, että ristinikamasta.

LTV3
Tällöin koiran lanne-ristinikama on epäsymmetrinen eli siinä on samalla tavoin kuin LTV2 lausunnossa piirteitä sekä lanne että ristinikamista, mutta lisäksi lantio on enemmän tai vähemmän vino.

LTV4
Koira saa lausunnon LTV 4, kun nikama on ”ominut” naapurinikaman muodon ja lannenikamien määrään on sitä kautta tullut muutoksia.  Rinta-ja lannenikamia on silti aina 13+7=20, mutta tällöin on näkyvissä 6 tai 8 lannenikamaa normaalin 7 lannenikaman sijaan. Yksi nikamista on vain ominut naapurinsa muodon. Jos koiralla on 8 lannenikamaa (L8), on koiralla lumbalisaatio (=ylin ristinikamista jäänyt erilleen ristiluusta eli ”ristinikaman lannenikamoituminen”). Jos koiralla on 6 nikamaa, puhutaan sakralisaatiosta (=yhteen kasvaminen).NIKAMIEN LASKEMINEN

Nikamien laskeminen aloitetaan rintarangan alkupäästä ja nikamia ei koskaan ole enemmän tai vähemmän, vaan se on ominut naapurinsa muodon jos normaalimääriin on tullut muutoksia. Niitä on periaatteessa aina:
13 rintanikamaa + 7 lannenikamaa = 20

13+7= normaali = 20 nikamaa
13+8= LTV4 (L8)
13+6= LTV4 (L6)
12+8= LTV0 ja VA1(Välimuotoinen T13)
14+6= LTV0 ja VA1 (Välimuotoinen L1)

Selkämuutosten vastustaminen

Tiedetään, että periytyvät, mutta ei tunneta mekanismia kuinka
Mitä enemmän koiria kuvataan, sitä enemmän tietoa/tuloksia saadaan
 Älä yhdistä kahta ”viallista”
Älä käytä jalostukseen oireilevaa koiraaMuut selkämuutokset mitä lyhyesti luennolla käsiteltiin

Lisäksi luennolla käsiteltiin synnynnäisiä nikamaepämuodostumia. Niistä lyhyesti, sillä useita niistä ei esiinny roduissamme.

Korkkuruuvihäntäroduilla englanninbuldoggi, mopsi yms puolinikamat yleisiä. (hemivertebra), Perinteisesti ovat kliinisesti merkityksettömiä, mutta kuitenkin monista voi olla seurauksena vakaviakin seurauksia. Ei korkkihäntäroduilla olevia nikama epämuodostumia: blokkinikama, Välimuotoinen C7 (kaularanka).

Spondyloosi

On olemassa sekä primääriä spondyloosia sekä sekundaarista spondyloosia. Spondyloosissa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai –siltoja. Näyttää röntgenkuvissa samanlaiselta syystä huolimatta. Kliinisesti pidetään usein merkityksettömänä, mutta osalla koirista voi olla pahojakin oireita: jäykkyyttä, ontumista, selkärankaperäistä kipua ja hyppäämishaluttomuutta. Myös neurologisia oireita saattaa ilmetä jos uudisluu ahtauttaa hermojuurikanavat.


Primääri spondyloosi

On tyypillistä etenkin boksereilla, mutta ongelmia myös eräillä muilla roduilla. Muutokset ovat tällöin näkyvissa jo hyvin nuorella iällä (kuvausikä 2 vuotta), sairaus on perinnöllinen ja etenevä. Periytyvyysaste boksereilla on 0,42 - 0,62.

Sekundaarinen spondyloosi

Sekundaarinen muoto on erittäin yleinen röntgenin sivulöydös vanhemmilla isokokoisilla koirilla. Siihen on olemassa useita eri syitä: ikääntymiseen liittyvä rappeutuminen, välilevyjen rappeutuminen, nikaman osteokondroosi (=luun ja ruston kehityshäiriö) sekä tulehdukset (=diskospondyliitti). Yleisin paikka spondyloosille on lanne-ristiluuväli.